Věda a zahraniční styky

Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je nezávislá státní instituce, jejímž posláním je podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů každoročně poskytuje finanční podporu na  vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

GA ČR podporuje základní výzkum v pěti základních oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy.

Typy grantových projektů:

  • standardní
  • juniorské
  • mezinárodní - LA granty
  • mezinárodní - bilaterální

(postdoktorské a projekty na podporu excelence se v současné době již nevyhlašují)

Vyhlášení veřejných soutěží

  • probíhá vždy jednou za rok, zpravidla v únoru nebo březnu

Odevzdání dílčí zprávy

  • zpravidla k 15. lednu roku následujícího po roce, za který je DZ zpracována

Odevzdání závěrečné zprávy

  • zpravidla ke 31. lednu roku následujícího po roce, ve kterém byl projekt ukončen

Předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje vzniklých z podpory GAČR jakožto poskytovatele

  • zpravidla ke 30. dubnu každého roku

 

Projekty GAČR řešené na SU