Věda a zahraniční styky

Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2016

 

Registrační číslo projektu: 06529/2016/RRC
Název projektu: Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK
Řešitel: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Součást SU: Fakulta veřejných politik
Doba řešení: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
Poskytovatel: logo_msk.png
Kontaktní osoba: Ing. Petra Skoumalová

 

Podpora internacionalizace

 

Registrační číslo projektu: 01204/2016/RRC
Název projektu: Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Součást SU: celouniverzitní projekt
Doba řešení: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Poskytovatel: logo_msk.png
Kontaktní osoba: Ing. Petra Skoumalová

 

Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2014

 

Registrační číslo projektu: 02618/2014/RRC
Název projektu: Podpora mimořádně talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Součást SU: celouniverzitní projekt
Doba řešení: 1. 1. 2014 - 31. 8. 2015
Poskytovatel: logo_msk.png
Kontaktní osoba: Ing. Petra Skoumalová

 

Aktuality:

Článek o již proběhlých prezentacích si můžete přečíst zde.

Dne 26.6.2015 se uskuteční odborné přednášky, na kterých budou prezentovány výstupy projektu Podpora mimořádně nadaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě.

Prezentace se budou konat v 10:00h v zasedací místnosti děkanátu FPF SU, Bezručovo nám. 13 v Opavě.

 

Registrační číslo projektu: 02611/2014/RRC
Název projektu: Podpora výzkumných kapacit na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě
Řešitel: doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Součást SU: Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2015
Poskytovatel: logo_msk.png
Kontaktní osoba: Ing. Petra Skoumalová

 

Na stránce http://www.slu.cz/fpf/cz/clanky/nadane-vedkyne-predstavily-vysledky-sve-prace byl zveřejněn článek o výsledcích projektu.

 

Registrační číslo projektu: 02112/2014/RRC
Název projektu: Udržitelné podnikání a jeho podpora v kontextu očekávaného socioekonomického vývoje Moravskoslezského (MS) kraje
Řešitel: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Součást SU: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Doba řešení: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015
Poskytovatel: logo_msk.png
Kontaktní osoba: Ing. Petra Skoumalová

 

Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2013

 

Registrační číslo projektu: 02491/2013/RRC
Název projektu: Podpora talentovaných studetntů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Součást SU: celouniverzitní projekt
Doba řešení: 1. 1. 2013 - 30. 9. 2014
Poskytovatel: logo_msk.png

 

Aktuality: Slezská univerzita v Opavě uspěla potřetí.

 

Registrační číslo projektu: 02983/2013/RRC
Název projektu: Pokročilá analýza a modelování družicových observačních dat za účasti mladých vědeckých pracovníků a Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji
Řešitel: prof. RNDr. Mirostav Engliš, DrSc.
Součást SU:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Fakulta veřejných politik

Doba řešení: 1. 1. 2013 - 30. 9. 2014
Poskytovatel: logo_msk.png

 

Webové stránky projektu - části Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji

Aktuality:

Článek o průběhu řešení projektu.

V vrámci aktivit projektu se dne 13. 6. 2014 uskuteční mezinárodní vedecká konference. Pozvánka je ke stažení.

Astrofyzika oslovila opavské středoškoláky

 

Registrační číslo projektu: 02494/2013/RRC
Název projektu: Kinetický přístup k proudění tekutin
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Součást SU: Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 1. 1. - 31. 12. 2014
Poskytovatel: logo_msk.png

 

Aktuality: Článek na inovinách.

 

 

Dotační program na podporu vědy a výzkumu v předešlých letech:

Projekty podpořené v roce 2013

Projekty podpoření v roce 2012

Projekty podpořené v roce 2011

Projekty podpořené v roce 2010