Konference doktorandů 2016

Anglická verze

IX. Mezinárodní vědecká konference doktorandů
a mladých vědeckých pracovníků
pořádaná na SU OPF v Karviné

 

Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 

Vás zve
na IX. Mezinárodní vědeckou konferenci doktorandů
a mladých vědeckých pracovníků

 

pořádanou na SU OPF v Karviné
pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D.

 

Termín konání: 10. listopadu 2016

Prodloužení temínu podání přihlášky včetně abstraktu: do 30. 9. 2016

 

Sborník příspěvků