Doktorské studium

Vítejte na stránkách doktorských studií Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity.

Doktorská studia Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity zajišťuje Oddělení vědy a výzkumu (OVV), vede administrativní a studijní agendu doktorských studijních programů. OVV zajišťuje také koordinaci veškerých obsahových a administrativních aktivit s jinými pracovišti, především se školícími pracovišti a s partnerskými institucemi, na kterých jsou realizovány aktivity doktorských studijních programů (zahraniční studijní pobyty, účast na konferencích a seminářích aj.).

Kontakt:

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Oddělení vědy a výzkumu
Doktorské studium
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

Telefon: +420 596 398 334
Email: hrackova@opf.slu.cz