Stručný popis/specifikace činnosti
Služba zahrnuje zejména:
-    koordinaci a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění,
     zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatnění pravomoci správců daně
-    vykonávání, v rozsahu stanoveném zákonem, úkolů při správě daní a vydávání rozhodnutí podle příslušného zákona
-    metodické řízení výkonu daňové kontroly na územních pracovištích (ÚP) FÚ
-    metodické řízení a usměrňování výkonu zajištění daní a vymáhání daňových nedoplatků včetně aplikace insolvenčního zákona
     a dalších předpisů ve vztahu k daňovému řízení na ÚP FÚ
-    z pověření MF vykonávání působnosti kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a provádění mezinárodní pomoci při správě daní
-    metodické řízení a usměrňování výkonu vyměřování daní na ÚP FÚ
-    metodické řízení a usměrňování výkonu registrace daňových subjektů na ÚP FÚ
-    metodické řízení a usměrňování výkonu správního řízení v souvislosti se zákonem o omezení plateb v hotovosti, případně provádění,
      v rámci tohoto řízení, úkonů a vydávání rozhodnutí podle příslušného zákona
-    provádění potřebných procesních úkonů v souvislosti s namítanou podjatostí a připravování rozhodnutí o tom, zda je úřední osoba vyloučena
-    zpracovávání materiálů, odborných stanovisek k materiálům požadovaným GFŘ nebo OFŘ
-    zpracovávání vyjádření FÚ k soudním řízením, případně k řízením před správními orgány, či orgány činnými v trestním řízení
-    zpracovávání podkladů pro vyjádření GFŘ k náhradám škod vzniklých v souvislosti s výkonem státní správy
-    zpracovávání, v rámci své působnosti, podkladů pro vyřízení stížností (§ 261 DŘ)

Místo výkonu
Ostrava

Termín nástupu
březen 2022

Termín pro zaslání přihlášky
23.12.2021

Doba trvání
doba neurčitá
 
Forma úvazku/spolupráce
HPP

Kvalifikační/odborné požadavky
viz. přiložený p

Nabízené podmínky
-    stabilitu a zázemí velké státní organizace
-    motivační ohodnocení ( tarif+ další nárokové příplatky)
-    pružnou pracovní dobu
-    25 dní dovolené
-    5 dní indispozičního volna
-    1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí
-    až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům
-    příspěvek na stravování
-    čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii)
-    rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních
-    letní tábor pro děti zaměstnanců
-    víceúčelovou kartu Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
-    možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
-    propracovaný vzdělávací program
-    možnost profesního růstu
-    možnost zahraničních stáží
-    služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Marcela Laryszová
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Generální finanční ředitelství
Adresa:
Lazarská 15/7,
11000, Praha
Česká republika
Vloženo dne 16.12.2021