Stručný popis/specifikace činnosti
- zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění
- soustavnou daňovou kontrolu u daňových subjektů
- vyhotovování zpráv o daňových kontrolách a zajišťování jejich projednání s daňovým subjektem, případně s dalšími osobami zúčastněnými na řízení
- předávání podkladů pro vyměření daně odboru vyměřovacímu
- zpracování rozhodnutí o odvolání vůči platebnímu výměru, případně zpracování návrhu předkládací zprávy pro odvolací orgán
- vedení daňového a správního řízení v souvislosti s kontrolní činností
- zpracování protokolů a rozhodnutí v souvislosti s postupem při správě daní
- provádění místních šetření - vedení postupů k odstranění pochybností a provádění vyhledávací činnosti
- provádění kontrol daňových subjektů, u nichž je vzhledem k charakteru jejich činnosti předpoklad nelegálního ovlivňování daňových povinností
- využívání všech možností daných daňovým řádem pro správné stanovení daňových povinností
- plnění dalších úkolů na příkaz nadřízeného představeného, které svou náročností odpovídají nejvyšší platové třídě, do které je státní zaměstnanec zařazen

Místo výkonu
Ostrava

Termín nástupu
od 1.12.2021

Termín pro zaslání přihlášky
do 20. října 2021

Doba trvání
doba neurčitá
 
Forma úvazku/spolupráce
HPP

Kvalifikační/odborné požadavky
viz. přiložený plakát (zobrazí se po přihlášení do kariérního portálu)

Nabízené podmínky
- stabilita a zázemí velké státní organizace
- motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)
- pružnou pracovní dobu
- 25 dní dovolené
- 5 dní indispozičního volna
- 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí
- až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii)
- rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelovou kartu Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program
- možnost profesního růstu
- možnost zahraničních stáží
- služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Marcela Laryszová
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Generální finanční ředitelství
Adresa:
Lazarská 15/7,
11000, Praha
Česká republika
Vloženo dne 14.10.2021