Pracovníci

 

Interní pracovníci

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. - vedoucí ústavu

Mgr. Alexandr Burda - zástupce vedoucí ústavu

Ing. Jana Stuchlíková - tajemník ústavu

Irena Wernerová - sekretářka ústavu

Ing. Petr Janík

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (FPF, pracoviště - Ústav historických věd)

PhDr. Zdenka Jirásková

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (FPF, pracoviště - Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy)

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (FPF, pracoviště – Ústav historických věd)

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (OPF, pracoviště – Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit)

Doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. (FVP, pracoviště - Ústav veřejné správy a regionální politiky)

Doc. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (FPF, pracoviště – Institut tvůrčí fotografie)

Ing. Pavlína Sonnková

Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.

Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.

Ing. Dagmar Zorková

Ing. Bc. Michal Motyčka, Ph.D.

Ing. Michal Blaško, Ph.D.

Mgr. Hana Miketová (FPF, pracoviště - Ústav historických věd)

 

Petr Koval – správce Gastronomického centra

 

Externí pracovníci

Mgr. Michal Adam

MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D.

MUDr. František Golla

Mgr. Zdeněk Remeš

Ing. Kamil Schaumann

Mgr. Kateřina Stošková

Ing. Jiří Válek st.

MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D.

Ing. Martina Palyzová

 

Informace na seznamu lidí na kontakty.slu.cz.