Profil ústavu

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu zajišťuje výuku bakalářského studijního oboru Lázeňství a turismus v sídle Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, a to v souladu se studijním plánem dle platné akreditace. Jedná se o profesní bakalářský obor, jehož hlavním posláním je výchova kvalifikovaných absolventů, uplatňujících se v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a realizace volnočasových aktivit zejména v lázeňství a turismu.

Odborná výuka je zaměřena dle studijního programu na gastronomii, hotelnictví a turismus, přičemž patřičná pozornost je věnována rovněž problematice lázeňství. Pro výuku odborných předmětů je využíváno Gastronomické centrum. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti studentů jsou prověřeny v rámci odborných praxí, realizovaných zejména v lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, cestovních agenturách a turistických informačních centrech.

Úkolem ústavu je zajistit kvalitní profesní přípravu budoucích pracovníků ve studovaném oboru tak, aby byli schopni naplnit požadavky trhu práce a byli připraveni na stále rostoucí nároky lázeňské klientely i účastníků cestovního ruchu.

 

 

Další pracoviště ústavu

 

Informace pro studenty

 

Aktuality