Studentská unie Slezské univerzity (SU²)
, dříve známá jako Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (ASPSU), funguje již od roku 1993. V říjnu 2018 jsme oslavili své 25. narozeniny, a to Slavnostním galavečerem, který dopadl na výbornou! Také v tomto akademickém roce pro Vás chystáme plno novinek, takže nás pozorně sledujte na sociálních sítích.

Jak jinak, největší naší akcí je oslava studentského života a mládí, Opavský majáles, který se odehrává vždy v květnu. Trvá několik dní a zpravidla je členěn do tematických dnů – divadelní, literární a hudební Open Air festival. Nechybí průvod masek, autorská čtení, divadelní představení, křty, koncerty, dobré jídlo a pití... Zkrátka se snažíme vytvářet prostor pro skvělou zábavu, ale i dobré věci. V letošním roce jsme Majálesu zřídili webové stránky.

Nejsme lhostejní k těm, kteří hledají pomoc. A tak už několik let organizujeme ve spolupráci s Charitou Opava dubný Týden dobré vůle, který je určen obyvatelům tzv. chráněného bydlení, kteří, ač s hendikepem, snaží se žít samostatně. Myslíme ale také na naše čtyřnohé kamarády, pro které pořádáme vánoční sbírku různých pamlsků a dobrot.


V roce 2017 jsme pak převzali podporu dívky trpící dětskou mozkovou obrnou, Nátalku Kotasovou. Zorganizovali jsme společně s univerzitou Veřejnou finanční sbírku Společně pro úsměv, aneb pomáháme Natálce, kterou zakončil benefiční koncert. Přijeli nám zahrát Poetika, Mirai a Light&Love, úvodní slovo pronesl rektor Slezské univerzity doc. Pavel Tuleja a ve foyeru Klubu ART  si návštěvníci večera prohlédli snímky fotografa Jindřicha Štreita, jednoho z patronů Natálky.

Další pravidelnou akcí je Univerzitní ples. Do roku 2017 jsem jej pojímali jako studentský, ale v únoru 2018 jsme své síly spojili s univerzitou a vznikl tak společný Ples Slezské univerzity v Opavě. Nechyběli jsme ani při organizování jeho posledního ročníku 7. března 2020 s podtitulem "Magický ples Slezské univerzity".

Také v době akademického roku neleníme a chystáme pro studenty řadu zajímavých akcí a aktivit. Jejich termíny najdete na našem přehledu níže.

Pod hlavičkou SU² se pořád něco děje. Jsou to akce, soutěže a večery, kdy se studenti poznávají a baví společně. O nich najdete informace v předstihu na Facebooku SU² a na dalších informačních nosičích. V nadcházejícím výukovém roce chceme nabídnout opět Pivní maraton, ke kterému jsme se po krátké odmlce opět vrátili na podzim 2019.


Kontakty:

Mgr. Lucie Zelinková
prezidentka

e-mail: luciezelinkova9@gmail.com
Mob: +420 737 509 659
......................................................................
Studentská unie Slezské univerzity, z.s.
Bezručovo nám. 1150/13, Opava, 746 01


Když už jsme u těch plánů, tak pro lepší orientaci alespoň malý kalendář akcí pro letní semestr akademického roku 2019/2020:

26. 2. 2020Zahajovací párty letního semestru
Tara Střelnice
7. 3. 2020Univerzitní ples SU (ve spolupráci s rektorátem Slezské univerzity)KD Na Rybníčku, Opava
24. 4. 2020
Běžím, běžíš, běžíme! Zrušeno z důvodu pandemie koronaviru
Ptačí vrch, Opava
1. 9. 2020

Majálesová vyjížďka historickým trolejbusem

Opava
4. 9. 2020
Opavský Majáles - Open Air festival, volba Krále a Královny majálesu - zrušeno z důvodu nařízení Vlády ČR a MZČR
Městské sady, Opava
29. 9. / 30. 9. 2020Alko maraton (termín bude upřesněn)
Opava
říjen 2020Potravinová sbírka (termín bude upřesněn)
Opava
prosinec 2020
Na kafe s rektorem Slezské univerzity
Ka-Varna Opava, OC Breda
prosinec 2020Opavský Majáles - Divadelní den a křest sborníku Artemisia
Opava