Studentská unie Slezské univerzity (SU²)
, dříve známá jako Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (ASPSU), funguje již od roku 1993. V říjnu 2018 jsme oslavili své 25. narozeniny, a to Slavnostním galavečerem, který dopadl na výbornou! Také v tomto akademickém roce pro Vás chystáme plno novinek, takže nás pozorně sledujte na sociálních sítích.

Jak jinak, největší naší akcí je oslava studentského života a mládí, Opavský majáles, který se odehrává vždy v květnu. Trvá několik dní a zpravidla je členěn do tematických dnů – divadelní, literární a hudební Open Air festival. Nechybí průvod masek, autorská čtení,divadelní představení, křesty, koncerty, dobré jídlo a pití... Zkrátka se snažíme vytvářet prostor pro skvělou zábavu, ale i dobré věci...

Nejsme lhostejní k těm, kteří hledají pomoc. A tak už několik let organizujeme ve spolupráci s Charitou Opava dubný Týden dobré vůle, který je určen obyvatelům tzv. chráněného bydlení, kteří, ač s hendikepem, snaží se žít samostatně. Myslíme ale také na naše čtyřnohé kamarády, pro které pořádáme vánoční sbírku různých pamlsků a dobrot.


V roce 2017 jsme pak převzali podporu dívky trpící dětskou mozkovou obrnou, Nátalku Kotasovou. Zorganizovali jsme společně s univerzitou Veřejnou finanční sbírku Společně pro úsměv, aneb pomáháme Natálce, kterou zakončil benefiční koncert. Přijeli nám zahrát Poetika, Mirai a Light&Love, úvodní slovo pronesl rektor Slezské univerzity doc. Pavel Tuleja a ve foyeru Klubu ART  si návštěvníci večera prohlédli snímky fotografa Jindřicha Štreita, jednoho z patronů Natálky.

Další pravidelnou akcí je Univerzitní ples. Do roku 2017 jsem jej pojímali jako studentský, ale v únoru 2018 jsme své síly spojili s univerzitou a vznikl tak společný Ples Slezské univerzity v Opavě. Chybět nebudeme ani při organizování jeho dalšího ročníku 7. března 2020.

Také v době akademického roku neleníme a chystáme pro studenty řadu zajímavých akcí a aktivit.

Hned, jak prváci vstoupí na univerzitní půdu, zveme je (ale nejen je) na Zahajovací party v Trap Muzic Baru, kde se scházíme i v období studijního roku, a infoschůzku Vítejte na Slezské!, kde se dozví o všech aspektech života na univerzitě a také o možnostech zapojit se do našich aktivit. Opět odstartujeme Pivní matarton, který se před rokem po delší pauze opět vrátil do našeho kalendáře.

Pod hlavičkou SU² se pořád něco děje. Jsou to akce, soutěže a večery, kdy se studenti poznávají a baví společně. O nich najdou informace na Facebooku SU² a na dalších informačních nosičích. V nadcházejícím výukovém roce chceme nabídnout i Pivní maraton, který chceme po krátké odmlce opět vrátit do studentského kalendáře.


Kontakty:

Mgr. Lucie Zelinková
prezidentka

e-mail: luciezelinkova9@gmail.com
Mob: +420 737 509 659
......................................................................
Studentská unie Slezské univerzity, z.s.
Bezručovo nám. 1150/13, Opava, 746 01


Když už jsme u těch plánů, tak pro lepší orientaci alespoň malý kalendář akcí pro akademický rok 2019/2020:

24. 9. 2019Zahajovací párty zimního semestru + Stand Up Comedy Poplach
Trap Music Bar
30. 9. 2019Vítejte na Slezské! (Infoschůzka pro studenty prvních ročníků)Bezručovo nám. 14, aula C312
22. 10. 2019Pivní maratonMěsto Opava
2. 12. – 6. 12. 2019Vánoce pejskům - sbírka pro Městský útulek (granule, pochoutky, apod.)
4. 12. 2019

Christmas Student party


10. 12. 2019Vánoční jarmarkbude upřesněno
7. 3. 2020Univerzitní ples SUKD Na Rybníčku, Opava
5. 5. 2020Opavský majáles - Divadelní denKlub ART Obecního domu Opava
9. 5. 2020
Opavský majáles - Open Air festivalMěstské sady