Studentská unie Slezské univerzity (SU²)
, dříve známá jako Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (ASPSU), funguje již od roku 1993. V letošním roce jsme 16. října oslavili své 25. narozeniny, a to Slavnostním galavečerem, který dopadl na výbornou! I v letošním roce pro Vás chystáme plno novinek, takže nás pozorně sledujte na sociálních sítích.


Jak jinak, největší naší akcí je oslava studentského života a mládí, Opavský majáles, který se odehrává vždy v květnu. Trvá několik dní a zpravidla je členěn do tematických dnů – divadelní, literární a hudební Open Air festival. Nechybí průvod masek, autorská čtení,divadelní představení, křesty, koncerty, dobré jídlo a pití... Zkrátka se snažíme vytvářet prostor pro skvělou zábavu, ale i dobré věci...

Nejsme lhostejní k těm, kteří hledají pomoc. A tak už několik let organizujeme ve spolupráci s Charitou Opava dubnovou Potravinovou sbírku, která je určena obyvatelům tzv. chráněného bydlení, kteří, ač s hendikepem, snaží se žít samostatně. Myslíme ale také na naše čtyřnohé kamarády, pro které pořádáme vánoční sbírku různých pamlsků a dobrot.


V roce 2017 jsme pak převzali podporu dívky trpící dětskou mozkovou obrnou, Nátalku Kotasovou. Zorganizovali jsme společně s univerzitou Veřejnou finanční sbírku Společně pro úsměv, aneb pomáháme Natálce, kterou zakončil benefiční koncert. Přijeli nám zahrát Poetika, Mirai a Light&Love, úvodní slovo pronesl rektor Slezské univerzity doc. Pavel Tuleja a ve foyeru Klubu ART  si návštěvníci večera prohlédli snímky fotografa Jindřicha Štreita, jednoho z patronů Natálky.

Další pravidelnou akcí je Univerzitní ples. Do roku 2017 jsem je pojímali jako studentský, ale v únoru 2018 jsme své síly spojili s univerzitou a vznikl tak společný Ples Slezské univerzity v Opavě. Chybět nebudeme ani při organizování jeho dalšího ročníku 9. března 2019.

Také v době akademického roku neleníme a chystáme pro studenty řadu zajímavých akcí a aktivit.

Ještě než "prváci" vstoupí na univerzitní půdu, zveme je na Seznamovák, tedy informační a seznamovací víkend v Opavě na začátku září. Zde se dozví vše potřebné, co při vstupu na Slezskou univerzitu potřebují znát, ale také se seznámí se svými budoucími spolužáky, obejdou si jednotlivé univerzitní budovy a nakouknou do společenského a kulturního života Opavy.

Pod hlavičkou SU² se pořád něco děje. Jsou to akce, soutěže a večery, kdy se studenti poznávají a baví společně. O nich najdou informace na Facebooku SU² a na dalších informačních nosičích. V nadcházejícím výukovém roce chceme nabídnout i Pivní maraton, který chceme po krátké odmlce opět vrátit do studentského kalendáře.


Kontakty:

Bc. Lucie Zelinková
prezidentka

e-mail: luciezelinkova9@gmail.com
Mob: +420 737 509 659
......................................................................
Studentská unie Slezské univerzity, z.s.
Bezručovo nám. 1150/13, Opava, 746 01


Když už jsme u těch plánů, tak pro lepší orientaci alespoň malý kalendář akcí pro akademický rok 2018/2019:

1. 9. – 2. 9. 2018Seznamovák pro studenty prvních ročníkůareál Hradecká + město Opava
23. 10. 2018Pivní Maratonulice města Opavy
16. 10. 2018Slavnostní galavečer k 25. narozeninám
3. 12. – 7. 12. 2018Sbírka pro útulek (granule, pochoutky, apod.)
12. 12. 2018Vánoční večírek
9. 3. 2019Univerzitní ples SUKD Na Rybníčku, Opava
8. 4. – 12. 4. 2019 Týden dobré vůle
7. 5. 2019Opavský majáles - Divadelní denKlub ART Obecního domu Opav
9. 5. 2019
Opavský majáles - Literární denKlub ART Obecního domu Opava
10. 5. 2019
Opavský majáles - Tichá aukceKlub ART Obecního domu Opava
11. 5. 2019
Opavský majáles - Open Air festivalMěstské sady