rektor

+420 553 684 620
+420 596 398 348

prorektor pro vědu a zahraniční styky

prorektor pro studijní a sociální záležitosti

+420 553 684 623
+420 596 398 437

prorektor pro rozvoj

předseda Akademického senátu