prorektor pro vědu a zahraniční styky
prorektor pro studijní a sociální záležitosti