prorektor pro vědu a zahraniční styky
prorektor pro strategii a komunikaci
prorektorka pro studijní a sociální záležitosti
prorektor pro řízení projektů