Věda a zahraniční styky

Výzkumné záměry na SU

Registrační číslo VZ: MSM 4781305904
Název VZ: Topologické a  analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické  fyzice
Řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Součást SU: Matematický ústav
Doba řešení: 2005 - 2011
Poskytovatel: MŠMT

Dotace MŠMT v tis. Kč:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem
7 328 7 670 9 043 9 079 9 339 9 264 9 209 60 932

 

Registrační číslo VZ: MSM 4781305903
Název VZ: Relativistická a částicová fyziky a její astrofyzikální aplikace
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Součást SU: Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2005 - 2009
Poskytovatel: MŠMT
Dotace MŠMT v tis. Kč: 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem
8 602 8 461 8 212 8 288 8 277 41 840

 

Registrační číslo VZ: MSM 4781305905
Název VZ: Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy
Řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Součást SU: Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2007 - 2011
Poskytovatel: MŠMT
Dotace MŠMT v tis. Kč: 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem
8 355 8 233 7 733 8 078 8 428 49 182