Věda a zahraniční styky

Studentská grantová soutěž

Cílem Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě je podpora projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských nebo magisterských studijních programů univerzity. Více informací najdete ve Směrnici rektora č. 15/2015 - Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě.

Zásady

Zásady SGS SU + I. změna - nejnovější, schválené Vědeckou radou SU dne 6. 10. 2015. Platné pro projekty zahájené v roce 2016 a dále.

Zásady SGS SU - platné pro projekty zahájené v roce 2015.

Zásady SGS SU + I. změnyII. změny a -III. změny - platné pro projekty zahájené v letech 2012,2013 a 2014.

Zásady SGS SU + I. změny - pro dřívější projekty zahájené v letech 2010, 2011.

 

Studentská grantová soutěž na rok 2018

Rozhodnutí rektora č. 30/2017, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2018.

Formuláře:

Žádost o nový projekt (tisk na šířku).

Žádost o změnu

Žádost o pokračování - část A, Žádost o pokračování - část B (tisk na šířku).

Závěrečná zpráva (tisk na šířku).

Pokud potřebujete přidat řádky, zašlete požadavek na e-mail: petra.skoumalova@slu.cz.

 

Studentská grantová soutěž na rok 2017

Projekty přijaté k řešení v roce 2017

Rozhodnutí rektora č. 25/2016, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2017.

Formuláře:

Žádost o nový projekt (tisk na šířku).

Žádost o změnu

Žádost o pokračování - část A, Žádost o pokračování - část B (tisk na šířku).

Závěrečná zpráva (tisk na šířku).

Pokud potřebujete přidat řádky, zašlete požadavek na e-mail: petra.skoumalova@slu.cz.

 

Studentská grantová soutěž na rok 2016

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2016

Projekty přijaté k řešení na rok 2016

Rozhodnutí rektora č. 38/2015, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2016.

Formuláře:

Žádost o nový projekt (tisk na šířku).

Žádost o změnu

Žádost o pokračování - část A, Žádost o pokračování - část B (tisk na šířku).

Závěrečná zpráva (tisk na šířku).

Pokud potřebujete přidat řádky, zašlete požadavek na e-mail: petra.skoumalova@slu.cz.

 

Studentská grantová soutěž na rok 2015

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2015

Projekty přijaté k řešení na rok 2015.

Rozhodnutí rektora č. 22/2014 jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2015.

Formuláře:

Žádost o nový projekt (tisk na šířku).

Žádost o změnu

Žádost o pokračování část A, Žádost o pokračování část B (tisk na šířku).

Závěrečná zpráva (tisk na šířku).

Pokud potřebujete přidat řádky, zašlete požadavek na e-mail: petra.skoumalova(@)slu.cz.

 

Studentská grantová soutěž na rok 2014

Projekty přijaté k řešení na rok 2014.

Vyhlášena Směrnicí rektora č. 22/2013.

Formuláře: Žádost o nový projekt, Žádost o změnu, Žádost o pokračování část A, Žádost o pokračování část B, Závěrečná zpráva.

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2014.

 

Studentská grantová soutěž na rok 2013

Projekty přijeté k řešení v roce 2013

Vyhlášena Směrnicí rektora č. 15/2012, 2. kolo vyhlášeno Směrnicí rektora č. 9/2013.

Formulář - Žádost o nový projekt, Žádost o nový projekt - 2. kolo, Žádost o změnu, Závěrečná zpráva.

Žádost o pokračování projektu část A, Žádost o pokračování projektu část B.

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2013


Studentská grantová soutěž na rok 2012

Vyhlášena Směrnicí rektora č. 29/2011.

Projekty přijaté k řešení v roce 2012.

Formulář - Žádost o pokračování projektu- část A, Žádost o pokračování projektu - část B, Závěrečná zpráva.

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický a vysokoškolský výzkum v roce 2012

 

Studentská grantová soutěž na rok 2011

Vyhlášena Směrnicí rektora č. 10/2010.

Projekty přijaté ke dni 18.3. 2011 k financování v roce 2011.

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2011

 

Studentská Grantová soutěž na rok 2010

Vyhlášena Směrnicí rektora č. 11/2009.

Návrhy projektů přijaté k řešení v roce 2010.

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2010

 

Členové Grantové komise univerzity - ke dni 1. 12. 2016


prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. - předseda, prorektor pro vědu a zahraniční styky

Mgr. Marie Crhová, Ph.D. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, od 18. 10. 2016

doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. - Fakulta veřejných politik, od 28. 11. 2016

doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. - Matematický ústav v Opavě

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - Obchodně podnikatelská fakulta, od 2. 1. 2016

 

Členové Dozorčí rady

Ing. Ivana Růžičková, MPA. - předsedkyně, od 10. 5. 2017

Mgr. Dagmar Kamrádová

Ing. Hana Šimečková

 

Členové Grantové komise FPF SU:

Mgr. Marie Crhová, Ph.D., ÚCJ - předsedkyně

Prof. PhDr. Vladimír Birgus, ITF

Mgr. Jan Heczko, Ph.D., ÚBK

doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., ÚA

doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., ÚHV

doc. Ing. Petr Sosík, Dr. - od 5. 2. 2016

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., ÚF

 

Členové Grantové komise FVP SU:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. - předseda

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., UO

doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

doc. PhDr. Anna Václavíková, CSC.

 

Členové Grantové komise MÚ SU:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. - předseda, od. 1. 11. 2016

doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.


Členové Grantové komise OPF SU:

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - předseda, od 2. 1. 2016

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. - od. 21. 1. 2016

doc. Ing. Halina Starzyczna, Ph.D.