Věda a zahraniční styky

Programy  MŠMT

INTER-EXCELLENCE

 

Kód:                    LT

Poskytovatel:     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doba trvání:       2016 - 2024

 

Velké výzkumné infrastruktury

 

Centra základního výzkumu

 

Kód:                    LC

Poskytovatel:     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doba trvání:       2005 - 2011

Cíl programu:     podpořit spolupráci špičkových vědeckých pracovišť v ČR tak, aby byla zvýšena konkurenceschopnost v Evropském výzkumném prostoru a přispět k výchově mladých odborníků


Výzkumné záměry