Věda a zahraniční styky

Interní grantový systém SU

Cílem Interního grantového systému Slezské univerzity v Opavě je podpora rozvoje vědeckovýzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti pedagogických a vědeckých pracovníků prostřednictvím financování vybraných žádostí o přidělení grantů, které směřují k rozvoji oborů a univerzity. Více informací o Interním grantovém systému Slezské univerzity v Opavě naleznete ve Směrnici rektora č. 22/2014 Pravidla Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě.

I. Změna Směrnice rektora č. 22/2014 Pravidla Interní grantové souteže na Slezské univerzitě v Opavě

 

Interní grantová soutěž na rok 2018

Rozhodnutí rektora č. 24/2017 k vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2018

Formuláře:

 

Interní grantová soutěž na rok 2017

Seznam projektů přijatých k řešení v roce 2017

Rozhodnutí rektora č. 16/2016 k vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2017

Formuláře:

 

Interní grantová soutěž na rok 2016

Seznam projektů přijatých k řešení na rok 2016

Rozhodnutí rektora č. 35/2015 K vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2016

Formuláře:

 

Interní grantová soutěž na rok 2015

Návrhy projektů na rok 2015 schválené panem rektorem ke dni 2. 3. 2015

Rozhodnutí rektora č. 18/2014 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2015 + I. změny a doplnění

Formuláře:

Žádosti o změnu v projektu adresujte předsedovi Rady IGS SU, Oddělení pro vědu a zahraniční styky, Slezská univerzita v Opavě - rektorát.

 

Interní grantová soutěž v letech 2011 - 2014

Projekty přijaté k řešení na rok 2014

Směrnice rektora č. 20/2013 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2014

Směrnice rektora č. 19/2013 Pravidla Interní grantové soutěže na SU v Opavě + I. změny a doplnění

 

Projekty přijaté k řešení na rok 2013

Směrnice rektora č. 12/2012 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2013

 

Projekty přijaté k řešení na rok 2012

Směrnice rektora č. 19/2011 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2012

 

Projekty přijaté k řešení na rok 2011

Směrnice rektora č. 9/2010 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2011

 

Projekty přijaté k řešení na rok 2010

Směrnice rektora č. 10/2009 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2010

Směrnice rektora č. 8/2009 Pravidla Interní grantové soutěže na SU v Opavě


Rada Interního grantového systému - k 1. 1. 2018

 

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU:

  • prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr. h. c.
  • doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
  • doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Fakulta veřejných politik SU:

  • doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
  • doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
  • PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

Obchodně podnikatelská fakulta SU:

  • prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
  • doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph. D.
  • doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

Matematický ústav SU:

 

Dozorčí rada Interního grantového systému - k 10. 5. 2017