Erasmus

O programu

Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme – LLP), v rámci kterého se zaměřuje na spolupráci vysokoškolských institucí a na spolupráci těchto institucí s podniky. V Evropě funguje program Erasmus již od roku 1987, v České republice od roku 1998, na Slezské univerzitě v Opavě od roku 1999. Do roku 2006 byl program Erasmus součástí programu Socrates II. Do programu Erasmus se mohou zapojit všechny české veřejné, státní a soukromé vysoké školy a vybrané vyšší odborné školy, které získají tzv. Erasmus University Charter (EUC) přidělovaný Evropskou komisí na základě žádosti vysokoškolské instituce. V roce 2014 vstoupil do další fáze své existence - Erasmus+ 2014-2020.

Vývoj mobilit Erasmus na SU od akademického roku 1999/2000 do současnostiPoslední aktualizace dne: 20.3.2017
Přehled studentských a učitelských mobilit

Druh mobility
Druh mobility


Akademický rok SMS SMP Studentů STA STT Zaměstnanců Mobilit celkem Počet partnerských univerzit
1999 - 2000 8 0 8 1 0 1 9 6
2000 - 2001 35 0 35 11 0 11 46 13
2001 - 2002 43 0 43 21 0 21 64 17
2002 - 2003 51 0 51 16 0 16 67 19
2003 - 2004 59 0 59 28 0 28 87 25
2004 - 2005 63 0 63 40 0 40 103 29
2005 - 2006 101 0 101 62 0 62 163 36
2006 - 2007 102 0 102 73 0 73 175 38
2007 - 2008 92 0 92 83 3 86 178 44
2008 - 2009 90 0 90 86 6 92 182 53
2009 - 2010 92 0 92 46 1 47 139 56
2010 - 2011 89 3 92 110 16 126 218 x
2011 - 2012 91 4 95 60 5 65 160 x
2012 - 2013 104 5 109 48 12 60 167 x
2013 - 2014 96
3
99
55
8
63
162
98
2014 - 2015
103
11
114
52
17
69
183
80
2015 - 2016 86 22 108 57 14 71 179 85
CELKEM 1305 48

1353

848 81

931

2282

---

 

Vývoj mobilit Erasmus na SU podle fakult od r. 1999 do současnosti
Přehled studentských a zaměstnaneckých mobilit

studenti zaměstnanci
Akademický rok OPF FPF FVP součet OPF FPF FVP součet
1999 - 2000 3 5
0 8 0 1
0 1
2000 - 2001 15 15
5 35 6 3
2 11
2001 - 2002 20 18
5 43 12 7
2 21
2002 - 2003 24 23
4 51 3 10
3 16
2003 - 2004 27 27
5 59 11 15
2 28
2004 - 2005 38 22
3 63 27 12
1 40
2005 - 2006 46 52
3 101 22 36
4 62
2006 - 2007 43 55
4 102 27 42
4 73
2007 - 2008 41 51
0 92 41 42
3 86
2008 - 2009 34 37 16 3 90 24 52 11 5 92
2009 - 2010 34 39 19 0 93 17 20 10 0 45
2010 - 2011 35 31 23 3 92 29 42 50 5 126
2011 - 2012 39 30 23 3 95 19 21 22 3 65
2012 - 2013 46 35 27 1 109 16 22 17 5 60
2013 - 2014 46 34 16 3 99 19 22 16 6 63
2014 - 2015 64 25 23 2 114 26 23 12 8 69
2015 - 2016 56 27 25 0 108 27 23 12 9 71
CELKEM
611
526
172
44

1353

326
393
150
62

931

Erasmus+ University Charter (EUC)

Erasmus+ University Charter je listina opravňující vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

 

Země zapojené do programu Erasmus+

  • 28 členských zemí EU včetně těchto regionů: Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Martinik, Francouzská Guyana, Réunion, Azorské ostrovy, Madeira
  • 3 země ESVO – Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • 3 kandidátské země – Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  • zámořská území – Grónsko, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie, Britská indickooceánská území, Falklandy, Nizozemské Antily atd.
  • další země mimo EU i Evropu.

 

Podrobné aktuální informace a podmínky veškerých aktivit či projektů programu Erasmus+ i dalších programů naleznete na stránkách www.naerasmusplus.cz a na webu Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz.