Erasmus

Výukový pobyt (STA)

Výuka vysokoškolského pedagoga SU na zahraniční vysokoškolské instituci.

  • Pedagog SU nemá automaticky nárok na stipendium Erasmus. V případě volných finančních prostředků na výukový pobyt Erasmus (STA) pedagog obdrží příspěvek na pokrytí pobytových a cestovních nákladů.
  • Pedagog SU musí mít s SU uzavřen pracovní poměr (nikoliv dohodu!).
  • Pedagog musí učit minimálně 5 dní (mohou to být i soboty, neděle a svátky)
  • Pedagog musí odučit minimálně 8 hodin
  • Maximální délka pobytu je minimálně 5-denní přičemž od 15. do 60. dne zahraničního pobytu je stipendium minimální.
  • Výukový pobyt musí být realizován na základě platné bilaterální smlouvy (viz seznam platných bilaterálních smluv) mezi SU a zahraniční institucí, která vlastní Erasmus University Charter (EUC).
  • Pobytové náklady (ubytování, strava, MHD) lze udělit maximálně v souladu s platnými limity pouze v dnech, kdy pedagog učí.
  • Cestovní náklady (cesta do cílové destinace a zpět do ČR) lze udělit pouze ve výši nejlevnějšího způsobu dopravy (2. třída vlak či bus).
    • V případě použití vlastního vozidla (AUV) lze proplatit benzín ve výši ceny jízdenky 2. třídy vlaku či autobusu do cílové destinace.