Erasmus

Školení zaměstnanců (STT)

Výjezd zaměstnance vysokoškolské instituce (pedagogického, administrativního i jiného pracovníka) na zahraniční vysokoškolskou instituci nebo do zahraničního podniku.

ANEBO

Příjezd zaměstnance zahraničního podniku na českou vysokoškolskou instituci.

 • Zaměstnanec SU nemá automaticky nárok na stipendium Erasmus. V případě volných finančních prostředků na výukový pobyt Erasmus (STA) pedagog obdrží příspěvek na pokrytí pobytových a cestovních nákladů.
 • Zaměstnanec SU musí mít s SU uzavřen pracovní poměr (nikoliv dohodu!).
 • Školení musí trvat minimálně 1 týden, přičemž od 15. do 60. dne zahraničního pobytu je stipendium minimální.
 • Školení se může uskutečnit na zahraniční vysokoškolské instituci na základě bilaterální smlouvy nebo v zahraničním podniku.
 • Cílem školení je výměna zkušeností formou studijní návštěvy, stínování apod.
 • Pobytové náklady (ubytování, strava, MHD) lze udělit maximálně v souladu s platnými limity pouze v dnech, kdy pedagog učí.
 • Cestovní náklady (cesta do cílové destinace a zpět do ČR) lze udělit pouze ve výši nejlevnějšího způsobu dopravy (2. třída vlak či bus).
  • V případě použití vlastního vozidla (AUV) lze proplatit benzín ve výši ceny jízdenky 2. třídy vlaku či autobusu do cílové destinace.
 • Grant pracovníkovi zahraničního podniku pozvaného na SU přiděluje Slezská univerzita v Opavě na základě pozvání.
 • Nezbytnou dokumentaci je možno najít v sekci Dokumenty a formuláře.