Erasmus

Organizace mobilit a přípravné/monitorovací návštěvy (OM)

Základní informace pro zaměstnance SU vyjíždějící na přípravnou návštěvu (OM) nebo monitorovací návštěvu (OM) v rámci programu Erasmus.

Obecné podmínky přípravné návštěvy

 • Přípravná návštěva slouží k přípravě budoucích projektů spolupráce a není přípustné použít získané finanční prostředky na výzkum.
 • Přípravná návštěva proběhne do schválené partnerské instituce země, která je oprávněna zapojit se do programu Erasmus.
 • Pro přípravnou návštěvu jsou přípustné pouze země zapojené do programu LLP.
 • Pro přípravnou návštěvu nejsou přípustné instituce v ČR.
 • Není povoleno realizovat přípravnou návštěvu na katedře partnerské instituce, s kterou již spolupráce v rámci programu Erasmus byla schválena a probíhá.
 • Žádná přípravná návštěva nesmí trvat déle než 60 dní.
 • V případě volných finančních prostředků v rámci programu Erasmus k dispozici je možno obdržet příspěvek na pokrytí cestovních a pobytových výloh vzniklých v souvislosti s přípravnou návštěvou.
 • Nezbytnou dokumentaci je možno najít v sekci Dokumenty a formuláře .

Obecné podmínky monitorovací návštěvy

 • Monitorovací návštěva slouží k monitorování vyjíždějících a přijíždějících studentů a zaměstnanců.
 • Monitorovací návštěva proběhne do schválené partnerské instituce země, která je oprávněna zapojit se do programu ERASMUS.
 • Nejsou přípustné monitorovací návštěvy do země, která se neúčastní programu LLP.
 • Nejsou přípustné monitorovací návštěvy na instituce v ČR.
 • Žádná monitorovací návštěva nesmí trvat déle než 60 dní.
 • V případě volných finančních prostředků v rámci programu Erasmus k dispozici je možno obdržet příspěvek na pokrytí cestovních a pobytových výloh vzniklých v souvislosti s přípravnou návštěvou.
 • Nezbytnou dokumentaci je možno najít v sekci Dokumenty a formuláře.