Erasmus

Mobilita zaměstnanců SU

V souladu s prioritami programu Erasmus budou upřednostňováni zaměstnanci, kteří se dosud zaměstnanecké mobility Erasmus neúčastnili.

K vyplácení záloh

Zálohy náležitě nahlášené a formálně vyřízené (viz kapitolu nezbytná dokumentace) zahraniční cesty jsou zaměstnancům SU vypláceny rektorátní pokladnou (paní Skřejpková) na Hradecké ulici 17, Opava, ještě před samotným výjezdem v eurové hotovosti. Naopak vyúčtování posléze, kdy vyučující o zálohu předem zájem nemá (netypické), se děje v českých korunách.

Platné směrnice o zahraniční mobilitě a věcí souvisejících

Plné znění všech platných směrnic lze nalézt na intranetu SU.

  • Směrnice rektora č. 10/2012 Organizace a financování zahraničních mobilit SU v Opavě
  • Pokyn kvestora č. 2/2012 K vyúčtování učitelských zahraničních mobilit uskutečněných v rámci programu SOCRATES/Erasmus