Erasmus

Mobilita studentů

Student může vyjet studijní pobyt a/nebo na pracovní stáž  v celkové délce max. 12 měsíců za každý stupeň studia, tzn. 12 měsíců během bakalářského studia, dalších 12 měsíců během navazujícího magisterského studia, a poté ještě dalších 12 měsíců během studia doktorského.

Upřesňující sdělení fakultních koordinátorek programu Erasmus najdete na webových stránkách součástí SU:

 

Podrobné aktuální informace o studijním pobytu (SMS) či o pracovní stáži (SMP) najdete také na webu www.naerasmusplus.cz.