Věda a zahraniční styky

Česko-polské fórum

Česko-polské fórum bylo vytvořeno na základě memoranda podepsaného v roce 2008 ministry zahraničních věcí obou zemí. Základním posláním Fóra je:

  • posílit česko-polskou spolupráci
  • podporovat rozvoj stávajících a vznik nových společných iniciativ nevládních subjektů obou zemí

Činnost Fóra koordinuje v každé zemi pověřený pracovník ministerstva zahraničních věcí - koordinátor, který je zodpovědný za navazování a udržování kontaktů s příslušnými vládními i nevládními subjekty, monitorování a vyhodnocování jednotlivých aktivit a administraci Fóra.

V rámci Fóra se každoročně vyhlašuje soutěž na podporu projektů a iniciativ zaměřených na další rozvoj a prohlubování česko-polských vztahů. Do soutěže se mohou zapojit nevládní organizace, obce, kraje, školy, výzkumné instituce a další subjekty. Na podporu projektů je možné vynaložit ročně až 200 tis. euro. První granty byly uděleny v roce 2009.

O podpoře konkrétních projektů rozhodují Programové rady na svých zasedáních, která probíhají jednou ročně.  Programové rady také formulují doporučení pro další rozvoj vzájemných vztahů Česka a Polska.

 

Projekty Česko-polského fóra řešené na SU:

 

Rok 2011:

 

Registrační číslo projektu: 05_2011_czpl_slu_kn
Název projektu: Středověká opavská a opolská knížata v komarativní perspektivě
Řešitel: Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Součást: Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Celková dotace na projekt: 53 250 Kč
Dotace MZV: 31 000 Kč

 

Registrační číslo projektu: 06_2011_czpl_slu_lit
Název projektu: Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století
Řešitel: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Součást: Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Celková dotace na projekt: 63 000 Kč
Dotace MZV: 44 800 Kč

 

Registrační číslo projektu: 10_2011_czpl_slu_prihr
Název projektu: Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie
Řešitelka: doc. PhDr. Helena Kolibová, Ph.D.
Součást: Fakulta veřejných politik
Celková dotace na projekt: 172 300 Kč
Dotace MZV: 52 500 Kč

 

Rok 2010:

 

Registrační číslo projektu: 10/2010/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě
Název projektu: Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Unie
Řešitelka: doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Součást: Fakulta veřejných politik
Celková dotace na projekt: 174 800 Kč
Dotace MZV: 122 300 Kč

 

 

Registrační číslo projektu:
11/2010/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě
Název projektu:
Česká a polská společnost 1918 - 1938. Sociologické reflexe politických a sociálních problémů.
Řešitel:
PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Součást:
Fakulta veřejných politik
Celková dotace na projekt:
107 320 Kč
Dotace MZV:
60 000 Kč

 

Rok 2009

Registrační číslo projektu:
08/2009/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě
Název projektu:
Česká a polská společnost 1918 - 1938. Sociologické diskuse a polemiky
Řešitel:
PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Součást:
Fakulta veřejných politik
Celková dotace na projekt:

Dotace MZV: