Věda a zahraniční styky

Výzva k podávání žádostí o zařazení do databáze expertů pro hodnocení projektů v rámci programu INTER-EXCELLENCE

přidáno 24.08.2016

MŠMT vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o zařazení do databáze expertů pro hodnocení návrhů projektů,  přijatých v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramů INTER-A, INTER-C, INTER-T, INTER-I, INTER-V, INTER-E, jehož trvání je od roku 2016 do roku 2024.

Projekt daného podprogramu nemohou hodnotit osoby, které jsou aktuálně zainteresovány ve stejném podprogramu v roli účastníka/dalšího účastníka projektu či jsou ve střetu zájmu s posuzovaným projektem.

Do databáze se hledají odborníci ze všech vědních oblastí. Hodnocení projektů je honorováno.

Potenciální hodnotitelé pro hodnocení návrhů projektů musí splňovat alespoň tyto požadavky:

-          minimálně titul Ing. nebo Mgr.;

-          odborné zkušenosti z dané oblasti, ve které chtějí návrh projektu hodnotit;

-          znalost odborného anglického jazyka – B1 a vyšší.

Žádost musí obsahovat odborný životopis uchazeče a vyplněný dotazníkviz příloha.

MŠMT bude provádět vyhodnocení žádostí na konci každého měsíce, proto rektorátní termín pro jejich doručení na OVZS je stanoven na 15. den v měsíci. Žádosti prosím zasílejte jak fyzicky vytištěné, tak v elektronické podobě a to pomocí spisové služby.