Věda a zahraniční styky

Výzva k podávání návrhů grantových projektů "Podpora ERC grantů"

přidáno 12.09.2016

GAČR vyhlašuje výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny projektů "Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu" ("Podpora ERC grantů").

Základní podmínky:

  1. Grantový projekt "Podpora ERC žadatelů" je vědecký projekt v oblasti základního výzkumu, v rámci něhož se řešitel připravuje na podání žádosti o grant ERC. Podat žádost o tento grant je řešitel povinen v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení projektu "Podpora ERC žadatelů" nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení tohoto projektu.
  2. Poskytování podpory na tyto projekty probíhá do roku 2022.
  3. V návrhu projektu může být uveden pouze jeden uchazeč.
  4. Předpokládaná délka řešení projektu je stanovena v rozmezí 3 – 6 měsíců.
  5. Navrhovatelem projektu může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny projektů "JUNIORSKÉ GRANTY" nebo ukončeného projektu z této skupiny projektů, jehož poslední hodnocení provedené před podáním návrhu projektu "Podpora ERC žadatelů" bylo hodnoceno jako "splněno" nebo "vynikající".
  6. Řešení projektu se uskutečňuje na zahraničním pracovišti, na kterém působí jako Principal Investigator (tzv. "Mentor") řešitel ERC grantu, kterého si vybere navrhovatel.
  7. Řešitel projektu musí mít po celou dobu trvání projektu pracovní poměr u příjemce.
  8. Návrhy projektů GAČR přijímá a hodnotí průběžně.
  9. Návrh projektu je nutné vypracovat pouze na formuláři k tomu určenému - dostupný výhradně na https://panel.gacr.cz/
  10. Součástí návrhu projektu je "LETTER OF INTENT"tj. písemný souhlas zahraničního pracoviště s uskutečněním řešení projektu na tomto pracovišti a písemný souhlas Mentora s přijetím navrhovatele a s jeho odborným vedením při řešení projektu.

Podrobné informace najdete na https://gacr.cz/vyzva-k-podavani-navrhu-grantovych-projektu-podpora-mezinarodni-spoluprace-pro-ziskavani-erc-grantu-podpora-erc-zadatelu/

Návrhy projektů včetně všech příloh je možno na rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky zasílat průběžně a to pomocí spisové služby jak fyzicky vytištěné, tak elektronicky. Součástí návrhu projektu je i formulář "Žádost o podpis projektové žádosti" podepsaný vedoucím a tajemníkem součásti (k dispozici na http://www.slu.cz/slu/cz/veda-a-zahranicni-styky)