Věda a zahraniční styky

Co je potřeba zařídit pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt?

 

Zde jsou ve stručnosti uvedeny body, které je potřeba splnit před příjezdem výzkumníka do České republiky.

 

1. Uzavřít dohodu o hostování.

2. Opatřit si písemný závazek organizace.

3. Sjednat cestovní zdravotní pojištění.

4. Zajistit výpis z rejsříku trestů.

5. Na vyžádání doložit lékařskou zprávu.

6. Vlastnit platný cestovní dokument (pas).

7. Mít k dispozici 2x fotografii žadatele o pobyt.

8.  Mít vyplněnou "ZELENOU ŽÁDOST".

9. Uhradit správní poplatek za podání žádosti - dle platného sazebníku.

 

 

V případě potřeby, kontaktujte naši kancelář na e-mailové adrese: euraxess@slu.cz.