Věda a zahraniční styky

Slezská univerzita v Opavě a její Kacenlář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit poskytuje akademickým a vědeckým pracovníkům služby v následujících oblastech:

Podpora žadatelů při vyhledávání možností financování.

Podpora žadatelů při sepisování návrhů projektů a vyhledávání vhodných členů řešitelského týmu.

Podpora řešitelů při realizaci projektů

Poskytování individuálních konzultací, včetně asistenčních služeb při přípravě a realizaci projektů

Zajišťuje průběžnou informovanost o vyhlášených veřejných soutěží v oblasti vědy, výzkumu a inovací (Horizont 2020, ERC Grants,  EUREKA, EUROSTARS, COST, KONTAKT II, EUPRO, GESHET/MOST, INGO, Česko-polské forum, MOBILITY aj.)

Kancelář mohla vzniknout díky projektu Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit v Moravskoslezském kraji (LE14009), jehož hlavním řešitelem je VŠB-TUO  a Slezská univerzita v Opavě je partnerem.

 

Pokytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doba řešení projektu: 05/2014 – 12/2017

Řešitel projektu:

Ing. Richard Sladký (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Spoluřešitel projektu za OU v Ostravě:

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

Spoluřešitelka za SU:

Mgr. Yvona Kaniová

Centrum řízení projektů

Slezská univerzita v Opavě
Olbrichova 25
746 01 Opava

tel: +420 55368 4820

mail: rko-msk(@)slu.cz

 

další člen týmu za SU:

Kancelář Euraxess

Ivana Volná

Centrum řízení projektů

Olbrichova 25

746 01 Opava

mail: euraxess@slu.cz

tel: 553 684 832

Free via Skype