Pod položkami v menu naleznete nabídku existujících mimoškolních aktivit, které s SU souvisejí. Na předním místě se jedná o spojení se sportovním portálem SU (sport.slu.cz), později zde vznikne informační stránka o esportu, Dramkrou apod. Do dalších podmenu celouniverzitních Volnočasových aktivit budou postupně zařazovány již existující aktivity, které jsou v gesci jednotlivých součástí – např. Historický klub FPF, spojení se stránkami BrainFitness atd.