Cílem Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě je podpora projektů specifického vysokoškolského výzkumu, kterým je podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků výzkum, prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Pravidla Studentské grantové soutěže upravuje Směrnice rektora č. 15/2018 - Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě.

Grantové projekty schválené podle Směrnice rektora č. 15/2015, budou dokončeny podle této směrnice.

 


Studentská grantová soutěž na rok 2019

Projekty přijaté k financování v roce 2019

Rozhodnutí rektora č. 25/2018, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2019.

Platné formuláře najdete zde.


Studentská grantová soutěž na rok 2018

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2018

Projekty přijaté k financování v roce 2018

Rozhodnutí rektora č. 30/2017, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2018.


Studentská grantová soutěž na rok 2017

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017

Projekty přijaté k financování v roce 2017

Rozhodnutí rektora č. 25/2016, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2017.


Studentská grantová soutěž na rok 2016

Rozdělení a využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2016

Projekty přijaté k financování v roce 2016

Rozhodnutí rektora č. 38/2015, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2016.