Na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je Slezská univerzita v Opavě oprávněná konat řízení ke jmenování profesorem v těchto oborech:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta:

  • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
  • Teoretická fyzika a astrofyzika
  • Tvůrčí fotografie

Matematický ústav:

  • Matematika - Matematická analýza


Podrobné informace o jednotlivých oborech řízení ke jmenování profesorem včetně zahájených i již ukončených řízeních najdete níže.