Cílem Interního grantového systému Slezské univerzity v Opavě je podpora rozvoje vědeckovýzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti pedagogických a vědeckých pracovníků prostřednictvím financování vybraných žádostí o přidělení grantů, které směřují k rozvoji oborů a univerzity. IGS SU řídí Rada Interního grantového systému.


Směrnice rektora č. 22/2014 Pravidla Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě.

I. Změna Směrnice rektora č. 22/2014 Pravidla Interní grantové souteže na Slezské univerzitě v Opavě


Interní grantová soutěž na rok 2020

Rozhodnutí rektora č. 11/2019 Vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2020

Žádost o udělení interního grantu

Příloha k přihlášce studentů doktorských studií


Interní grantová soutěž na rok 2019

Seznam projektů přijatých k financování v roce 2019

Rozhodnutí rektora č. 16/2018 Vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2019


Interní grantová soutěž na rok 2018

Seznam projektů přijatých k financování v roce 2018

Rozhodnutí rektora č. 24/2017 k vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2018


Interní grantová soutěž na rok 2017

Seznam projektů přijatých k řešení v roce 2017

Rozhodnutí rektora č. 16/2016 k vyhlášení Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě na rok 2017


Interní grantová soutěž na rok 2016

Seznam projektů přijatých k řešení na rok 2016

Rozhodnutí rektora č. 35/2015 K vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2016