Pracoviště Opava

Elektronické informační zdroje

Zde naleznete seznam licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ) a elektronických knih přístupných pro studenty a zaměstnance Slezské univerzity v Opavě.

Práce s placenými databázemi je možná ze všech počítačů připojených v síti Slezské univerzity v Opavě a je pro studenty a zaměstnance univerzity zdarma, včetně uložení nebo vytištění nalezených záznamů.

Pro přístup z počítačů nacházejících se mimo síť SU je nutné si nastavit VZDÁLENÝ PŘÍSTUP.


 

Vyhledávání z jednoho místa


  • Primo Central / JIB+ - vyhledávání z jednoho místa stovky milionů záznamů  článků z volně dostupných i licencovaných zahraničních databází, sbírek e-knih a digitálních archivů. Více
  • Google Scholar - jednoduchý způsob vyhledávání odborné literatury z jednoho místa. Více
    (V nastavení zvolte "knihovní odkazy" a zapište "Slezská univerzita v Opavě")


Více o českém projektu EBSCO


Poznámka pro Karvinou:

Kromě placených zdrojů je v knihovně dlouhodobě budována databáze časopiseckých článků z odborných ekonomických časopisů, která je součástí katalogu knihovny.

 

Pravidla používání licencovaných EIZ

Používání EIZ se řídí ustanoveními příslušných licenčních smluv. Je dovoleno elektronické zdroje používat výhradně pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. Je přísně zakázáno využití komerční. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu.