Pracoviště Karviná

O nás

Po rozsáhlé rekonstrukci byla 15.12.2009 nově otevřena knihovna v budově Na Vyhlídce.

Knihovna má 55 tisíc knihovních jednotek zaměřených na studijní obory fakulty.

Studovna nabízí k prezenčnímu studiu kromě odborné literatury a studijních materiálů 133 titulů odborných časopisů, možnost tisku, kopírování a skenování.
Jsou zde k dispozici bakalářské, magisterské i doktorandské práce, databáze na CD-ROM, výukové videokazety a audiokazety. Od roku 2001 jsou součásti studovny i vysokoškolské práce zpřístupněny zájemcům v digitální podobě.

Studovna je určena rovněž k centralizovanému využívání elektronických informačních zdrojů přístupných uživatelům prostřednictvím lokální sítě knihovny a Internetu. Část zdrojů je zpřístupněna také prostřednictvím vzdáleného přístupu přes eduID.

V současné době  poskytuje následující  EIZ:

Zmíněné zdroje kromě OECD a EconLitu jsou celouniverzitní. Kromě placených zdrojů  je v knihovně dlouhodobě  budována  databáze časopiseckých článků z odborných ekonomických časopisů, která je součásti katalogu knihovny.

Knihovna má k dispozici 86 studijních míst, zázemí (11míst) pro informační výchovu uživatelů a výuku multimediálních programů, 4 vyhledávací terminály k on-line katalogům.

V půjčovně je nainstalován samoobslužný výpůjční pult a v prostorách recepce 24 hodinový terminál s boxem pro samoobslužné vrácení knih.

Pro vstup do knihovny je vyžadována identifikační karta (ID).

Mimo hlavní budovu knihovny mají studenti možnost využívání čítárny s 18 studijními místy, a prodejny publikací v hlavní budově OPF.

Pracovníci knihovny kromě výpůjční služby poskytují meziknihovní výpůjční službu, informační a bibliografické služby, rešeršní a referenční služby z lokálních a síťových zdrojů dat.

V polovině roku 2010 byla rovněž zavedena nová služba čtenářům: zhotovení kroužkové vazby.