Pracoviště Karviná

On-line časopisy

 

Acta oeconomica Pragensia www.vse.cz/aop/
Bankovnictví http://www.bankovnictvionline.cz/
COT Business www.icot.cz
d Test www.dtest.cz
Daňová a hospodářská kartotéka dostupné jen přes ASPI
Démonia bulletin http://www.demonia.cz/
E+M Ekonomie + management http://www.ekonomie-management.cz/
Economist www.economist.com
Ekonom ekonom.ihned.cz
Ekonomická revue cest.ruchu www.ef.umb.sk
Euro www.euro.cz
Finance a úvěr journal.fsv.cuni.cz
Fond Shop www.fondshop.cz
Fórum sociální politiky http://www.vupsv.cz/
Hospodářské noviny ihned.cz
Chip www.chip.cz
International Labour Review http://www.ilo.org/public/english/revue/
IT Systems https://www.systemonline.cz/
Karvinský deník karvinskydenik.cz
Logistika logistika.ihned.cz
Marketing&Media mam.ihned.cz
Mezinárodní vztahy https://mv.iir.cz
Moderní obec www.moderniobec.cz
Moderní řízení modernirizeni.ihned.cz
Mzdová účetní www.anag.cz
Národní pojištění www.cssz.cz
Národohospodářský obzor http://www.econ.muni.cz/res/narodohospodarsky-obzor
Obec a finance http://www.obecafinance.cz/
OECD www.oecd.org
Politická ekonomie www.vse.cz/polek
Poradce www.i-poradce.cz
Praktická personalistika www.anag.cz
Právník www.ilaw.cas.cz
Právo www.pravo.cz
Review of Financial Studies https://academic.oup.com/rfs
SKI magazín skimagazin.cz
Sociální práce/Sociálna práca www.socialniprace.cz
Sociologický časopis sreview.soc.cas.cz
Statistika www.czso.cz
Tělesná výchova a sport mládeže www.ftvs.cuni.cz/tvsm/
Týden www.tyden.cz
Účetnictví www.mbm.cz
Učitelské noviny www.ucitelskenoviny.cz
UNES www.dauc.cz
Veřejná správa www.mvcr.cz
Zboží a  prodej www.zboziaprodej.cz