Pracoviště Karviná

Přístup k databázi OECD iLibrary

přidáno 09.01.2018

Od 1. 1. 2018 je v rámci projektu CzechELib nastaven přístup k databázi OECD iLibrary.

Zdroj můžete aktuálně využívat v rámci překlenovacího přístupu. Jakmile budou vyřízeny všechny formality potřebné pro spuštění projektu, budou vaše přístupy přepnuté do standardního režimu.

URL pro přístup: http://www.oecd-ilibrary.org/

URL s informacemi: http://www.aip.cz/produkty/3-oecd-ilibrary/

Využít můžete také přístup prostřednictvím služby http://www.infozdroje.cz

Přístup je nastaven pro celou instituci a v rámci prvního roku předplatného je služba k dispozici až do 31. 12. 2018.