Univerzitní knihovna

O nás

Univerzitní knihovna Slezské univerzity v Opavě vznikla sloučením Ústřední knihovny FPF
v Opavě, Fakultní odborné knihovny OPF v Karviné, knihovny Matematického ústavu, Neuwirthovy knihovny v Krnově a jednotlivých ústavních knihoven.

Služby knihovny jsou poskytovány především studentům a pedagogům Slezské univerzity
v Opavě, ale také odborné veřejnosti.

Knižní fond tvoří odborná literatura z oborů zastoupených na Slezské univerzitě v Opavě. Vyhledávání ve fondu knihovny umožňuje online katalog Carmen. Ve fondu knihovny se
nachází knihy, odborné časopisy, audiokazety, videokazety, CD a závěrečné práce.

Knihovna také poskytuje zprostředkování přístupu k prestižním elektronickým informačním zdrojům (databáze, elektronické knihy a časopisy). Nově je v provozu repozitář závěrečných kvalifikačních prací a digitální knihovna obsahující 130 monografií z fondu Univerzitní knihovny SU.

Pracovníci knihovny poskytují, kromě výpůjční služby, také meziknihovní výpůjční službu (MVS), mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMVS), rešeršní služby, informační
a bibliografické služby.