O Slezské univerzitě v Opavě

Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné době čtyři součásti: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě a Matematický ústav v Opavě. Přestože Slezská univerzita v Opavě patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké školy, nabízí možnosti studia v celkem 82 akreditovaných studijních programech v českém jazyce, z nichž 23 je možné realizovat na doktorském stupni studia, a 18 v anglickém jazyce. Univerzita také nabízí 91 kurzů v rámci celoživotního vzdělávání, z toho 75 kurzů v rámci Univerzity třetího věku.

Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku. Současným rektorem je doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.