Oficiální informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině v ukrajinském jazyce

Nejbližší Krajské asistenční centrum:

Toto asistenční centrum poskytuje:

  • registrace občanů Ukrajiny u cizinecké policie
  • vyřízení dlouhodobého víza
  • asistenci při řešení dalšího pobytu v České republice

Kontakt: e-mail kacpu@msk.izscr.cz

Pokud potřebujete provést ve vašem vízu změnu (změnit bydliště, rodinný stav, narození dítěte), musíte vyplnit formulář, který je k dispozici na vrátnici, nebo elektronicky zde 

POZOR! I elektronicky vyplněný formulář musíte také poslat ještě poštou na adresu:

Pracoviště MV, odbor azylové a migrační politiky

Oddělení pobytu cizinců

Výstavní 55

703 00 Ostrava