"Pomoc při vyhledávání potřebné literatury..."

Rešeršní služby umožňují získat soupis literatury na dané téma z českých i zahraničních zdrojů dle Vašeho požadavku a jsou zprostředkovávané z MSVK v Ostravě.

Studentům jsou tyto služby nabízeny jako metodická pomoc při vyhledávání potřebné literatury, případně informačních zdrojů.

Ceny rešerší jsou dle požadavků poskytující knihovny.

Kontakt

Bc. Jana Janečková
+420 55368 4771
jana.janeckova@slu.cz