Rešeršní služby umožňují získat soupis literatury na dané téma z českých i zahraničních zdrojů dle Vašeho požadavku.

Studentům jsou rešeršní služby nabízeny jako metodická pomoc při vyhledávání potřebné literatury, případně informačních zdrojů.

Kontakt

Mgr. Gabriela Chromcová
+420 59639 8701
gabriela.chromcova@slu.cz