Historie

Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná, je součástí Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě.

Byla zřízena v roce 1992. V prvních letech své existence disponovala pouze jedinou místností, kde byla umístěna kopírka a půjčovány byly jen základní skripta a učebnice. Postupem času získala knihovna větší prostory, své první PC pro uživatele, zabezpečovací radiofrekvenční ochranu fondu a zabezpečovací brány. Se zdokonalováním techniky se rozvíjel i rozsah činností knihovny. V roce 1998 byla knihovna přestěhována do objektu Na Vyhlídce. Celý areál prošel rozsáhlou rekonstrukcí a od roku 2009 tak knihovna působí v nově zrekonstruovaných prostorách.

Služby

Své služby poskytuje primárně studentům a pedagogům Obchodně-podnikatelské fakulty, ostatním pracovníkům fakulty a také zájemcům z řad široké veřejnosti. Knihovna má nyní v neustále se rozšiřujícím fondu více než 52 tisíc knihovních jednotek zaměřených na studijní obory uvedené fakulty.

Knihovna je vybavena on-line katalogem Carmen, ve kterém je možné vyhledávat veškeré dokumenty uložené v knihovně. Její součásti je i prodejna skript, která se nachází v hlavní budově fakulty. Rovněž je zde k dispozici studovna s možností přístupu k internetu, tisku či kopírování. Knihovní fondy nejsou doplňovány pouze nákupem, ale také formou výměny a daru.

Knihovna zajišťuje studentům i pedagogům širokou škálu různých informačních služeb. Uživatelům je také zprostředkován přístup k multioborovým i specializovaným elektronickým informačním zdrojům (on-line databází).