Statut správní rady Slezské univerzity v Opavě (platnost: 6. 12. 2016, účinnost: 6. 12. 2016)

Řád přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8.8.2017 (platnost: 8. 8. 2017, účinnost: 1. 9. 2017)

Řád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě (platnost: 8. 8. 2017, účinnost: 1. 9. 2017)

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017 (platnost: 8. 8. 2017, účinnost: 8. 8. 2017)

Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě ze dne 28. března 2017 (platnost: 28. 3. 2017, účinnost: 11. 4. 2017)

Řád výběrového řízení Slezské univerzity v Opavě (platnost: 28. 3. 2017, účinnost: 11. 4. 2017)

Disciplinární řád pro studenty Slezské univerzity v Opavě (platnost: 25. 8. 2017, účinnost: 1. 9. 2017)

Řád celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě (platnost: 25. 8. 2017, účinnost: 1. 9. 2017)

Pravidla pro čerpání sociálního fondu (platnost: 28. 3. 2017, účinnost: 11. 4. 2017)

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě (platnost: 25. 8. 2017, účinnost: 25. 8. 2017)

Jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě (platnost: 25. 8. 2017, účinnost: 1. 9. 2017)

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě (platnost: 25. 8. 2017, účinnost: 1. 9. 2017)

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě (platnost: 25. 8. 2017, účinnost: 25. 8. 2017)