konference "Paměť krajiny v ohrožení"

  • hlavní
  • 09.12.2021
Konference se bude konat v rámci projektu NAKI II "Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení". Projekt reflektuje aktuální kůrovcovou kalamitu a s ní související těžbu, která má negativní dopad na vzhled krajiny v Jeseníkách a ohrožuje v ní zastoupené prvky archeologického dědictví. V rámci projektu se na zájmovém území zaměřujeme především na poněkud opomíjené montánní a agrární památky.

Další události

Všechny události