Zasedání Akademického senátu SU

 • hlavní
 • 11.05.2021
V úterý 11. května 2021 od 13:00 hod. se koná 317. řádné zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě. Zasedání se bude konat distančně formou online prostřednictvím MS Teams.

Bližší informace

Datum od11.05.2021 13:00
Datum do11.05.2021 18:00
CelodenníNe

Program jednání

1. Projednání programu jednání

2. Výroční zprávy

 • Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2020
 • Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2020

3. Legislativní záležitosti

 • Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě
 • Závěrečné vyhodnocení Plánu realizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti slezské univerzity v Opavě pro rok 2020 (Bilanční zpráva za rok 2020)
 • Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2020

4. Ekonomické záležitosti

 • Návrh rozpočtu Slezské univerzity v Opavě na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023
 • Základní rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2021

5. Studijní záležitosti

 • Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech Aplikovaná fyzika, Fyzika, Multimediální techniky, Observační astrofyzika vysokých energií a Teoretická fyzika – Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 – 2. kolo
 • Bodové hodnocení přijímacích zkoušek na FÚ SU pro akademický rok 2021/2022 – II. Kolo (bakalářské a navazující magisterské studijní programy)

6. Personální záležitosti

 • Nominace člena Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě za Matematický ústav v Opavě
 • Předchozí souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě

7. Různé

 • Doplňovací volby do AS SU za Fyzikální ústav
 • Doplňovací volby do AS SU za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu

 

Přímý odkaz pro online kanál AS SU:

https://teams.microsoft.com/l/message/19:2ed38c12818b47f89de59d95225e7659@thread.tacv2/1614692320007?tenantId=a6363da9-944b-4aae-abf8-3478e529ad2f&groupId=4e95b697-d022-4ea6-a704-c7bb957d1f0d&parentMessageId=1614692320007&teamName=AS%20SU%20v%20Opav%C4%9B&channelName=Obecn%C3%A9&createdTime=1614692320007

Další události

 • 05.03.

  Reprezentační ples Slezské univerzity 2022

  Po roční neplánované odmlce se opět těšíme na společné setkání na parketu kulturního domu Na Rybníčku, kdy ples naší alma mater patřil k vyvrcholením plesových sezón v Opavě. Držme si palce a buďte s námi u toho! Program připravujeme a brzy zde zveřejníme…

 • 12.10.

  Opavský páv

  Mezinárodní festival studentských filmů, který spojuje prezentaci toho nejlepšího, co v oblasti krátkometrážního studentského filmu v daném kalendářním období vzniklo, a vzdělávaní v oblasti audiovizuální tvorby.

 • 30.09.

  Vyběhněte s děkanem

  Zveme všechny zájemce na 7. ročník sportovní akce Vyběhněte s děkanem, která se uskuteční ve čtvrtek 30. září 2021.

 • 24.09.

  Noc vědců 2021: téma ČAS

  Kolik času zbývá? Záleží na úhlu pohledu. Čas můžeme a nemusíme měřit. Vybízí ale k nekonečné fantazii a otevírá dobrodružný svět. Odhalme společně tajemství relativity, nesmrtelnosti, stárnutí nebo vývoje. Přijďte včas a poznejte čas nejen jako fyzikální veličinu.

 • 24.09.

  Workshop on Natural Computing

  Ústav informatiky FPF SU v Opavě pořádá Workshop on Natural Computing jako součást konference ITAT 2021. Konference proběhne ve dnech 24.- 28. září 2021 v hotelu Heľpa, v nádherném prostředí mezi dvěma národními parky na Slovensku – Nízké Tatry a Muránska planina. Pokud kvůli restrikcím nebude možné účastnit se workshopu či konference osobně, bude účast zajištěna online.

 • 27.08.

  Běh Zoo Ostrava pro luskouny

  I v roce 2021 se Slezská univerzita připojí k charitativní akci Zoo Ostrava, kterou je tentokráte Běh pro luskouny. Výtěžek akce tak podpoří tato výjimečná a ohrožená zvířata, které mnozí vnímají jako zmenšené potomky pravěkých ještěrů. Přiložíš i ty nohu k dílu a pomůžeš luskouny zachránit?

 • 29.06.

  Den prevence proběhne před OC Breda & Weinstein

  Oblíbená akce, kterou tradičně pro širokou veřejnost připravuje Fakulta veřejných politik v Opavě, v letošním roce již nebude chybět. Proběhne v menším formátu 29. června před OC Breda & Weinstein (U Fortny) v čase od 10:00 do 17:00. Hlavním tématem bude opět zdraví, letos s podtitulem „Zdraví, to nejcennější, co máme / Prevence na prvním místě“.

 • 23.06.

  Workshop terénní práce s kamerou a konzultace natočených záběrů

  Studenti vypracují pod vedením lektora krátké kamerové cvičení v terénu. Následně budou společně natočené cvičení analyzovat.

 • 21.06.

  Libor Fojtík: výstava Trampové

  Libor Fojtík, absolvent Institutu tvůrčí fotografie FPF, bude vystavovat své fotografie od 21. června 2021 v prostorách Leica Gallery Prague ve Školské ulici v Praze. Výstava s názvem Trampové, která se bude řídit řídí aktuálními hygienickými nařízeními kvůli covid-19, potrvá do 12. září 2021. Fotografický projekt vznikl jako pocta všem, kdo jsou nebo byli a zůstali mladí, měli toulavé boty a táhlo je to pod širák. Ať už si říkali trampové, woodcrafteři, vandráci nebo čundráci, všichni se stali součástí téměř výhradního českého a slovenského fenoménu trampingu, který je považován za naši největší subkulturu.

 • 21.06.

  Jindřich Štreit: výstava Odchod 1991

  V červnu t. r. si připomínáme 30. výročí odchodu sovětských vojáků z Československa. Jejich poslední momenty zachytili tehdy i fotografové Dana Kyndrová a Jindřich Štreit, pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF. Vybrané snímky představuje výstava Odchod 1991. Vidět ji můžete v Dejvické ulici v Praze 6 mezi stanicemi metra Hradčanská a Dejvická, a to ve dnech od 1. června do 31. července 2021.

 • 17.06.

  Benjamin Frágner: Industriální topografie 2015–2020

  Výstava příkladů nového využití architektury konverzí industriálních objektů z let 2015–2020.

 • 17.06.

  Roman Vondrouš: výstava Pandemie

  Roman Vondrouš, doktorand Institutu tvůrčí fotografie FPF a fotoreportér ČTK, vystavuje nyní své ceněné fotografie v Galerii Eisler v opavském Obecním domu. Výstava pod názvem Pandemie přináší pohled do aktuálního dění kolem nejpalčivějších událostí let 2020 a 2021, kdy Roman Vondrouš dokumentoval změněný ráz vylidněné metropole, pracovní nasazení členů Integrovaného záchranného systému v první linii nebo běžný život obyvatel zasažený pandemickou krizí.

 • 07.06.

  Soutěž Fotografie s příběhem

  Od 7. června do 22. června 2021 se můžete zapojit do další soutěže vyhlášené k výročí 30 let vzniku Slezské univerzity. V soutěži s názvem „Fotografie s příběhem“ po vás budeme chtít, abyste zapátrali ve svém vlastním archivu po fotografiích z vašich nejen studentských let na Slezské univerzitě, ať už z dob počátků univerzity nebo doby nedávné. Když nám k zaslané fotce ještě prozradíte příběh, který se k ní váže, máte velkou šanci získat výhru.

Všechny události