Přijímací řízení 2018/2019Fakulta veřejných politik v Opavě

- přijímání přihlášek ukončeno k 31.  srpnu 2018
InfoFilozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

- přijímání přihlášek ukončeno k 31.  srpnu 2018
InfoMatematický ústav v Opavě

- přijímání přihlášek ukončeno k 17.  srpnu 2018
InfoObchodně podnikatelská fakulta v Karviné

bakalářské studium - ve II. kole přijímání přihlášek do 30. září 2018
Info

navazující magisterské studium - ve II. kole přijímání přihlášek do 30. září 2018
Info

Kontakty | Elektronická přihláška | Dny otevřených dveří