Přijímací řízení 2018/2019Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářské studium - přijímání přihlášek do 25. srpna 2017
Navazující magisterské studium - přijímání přihlášek do 25. srpna 2017
Celoživotní vzdělávání - přijímání přihlášek do 31. srpna 2017
InfoFilozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářské studium - přijímání přihlášek do 27. července 2017
Navazující magisterské studium - přijímání přihlášek do 27. července 2017
studium navazujícího magisterského studia studijního oboru Tvůrčí fotografie - do 11. srpna 2017
InfoMatematický ústav v Opavě

Přijímání přihlášek v rámci druhého kola do 18. srpna 2017
InfoObchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářské studium - přijímání přihlášek do 31. srpna 2017
Navazující magisterské studium - přijímání přihlášek do 31. srpna 2017
Info

Kontakty | Elektronická přihláška | Dny otevřených dveří