Přijímací řízení 2018/2019

poplatek.jpg

Jak na poplatky?

 

Bakalářské studium, navazující magisterské studium a doktorské studium


Přihláška podaná na klasickém tiskopise: 640 Kč

Přihláška podaná elektronicky: 540 Kč

Pro přihlášku za úkony spojené s přijímacím řízením, jehož součástí jsou testy SCIO, případně pro obory, kde byla přijímací zkouška zrušena na základě rozhodnutí rektora: 320 Kč

Jak a kam poplatek poslat?