Přijímací řízení 2018/2019

nsz.jpg

Národní srovnávací zkoušky (NSZ)


U oborů, kde je to vyznačeno, bude v roce 2017 jako součást přijímacího řízení vyžadována národní srovnávací zkouška (NSZ), test obecných studijních předpokladů, kterou připravuje a organizačně zajišťuje společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio).

Test obecných studijních předpokladů (OSP)

  • jedná se o test, který je součástí Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečovaných společností Scio;
  • uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí ve školním roce 2016/2017 alespoň jednou absolvovat, a to nejpozději ve vypsaném termínu;
  • uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek, svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky fakultě předává výhradně společnost Scio;
  • každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání dosaženého výsledku fakultě svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ);
  • pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej vyhodnotí společnost Scio;
  • každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webu www. scio.cz/nsz;
  • po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá.

Více: www.scio.cz/nsz.