Slezská univerzita v současné době nabízí studium na pěti součástech: Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Fakultě veřejných politik v Opavě, Matematickém ústavu v Opavě a Fyzikálním ústavu v Opavě.

Přestože Slezská univerzita patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké školy, nabízí téměř sto studijních programů a oborů v českém i anglickém jazyce všech forem a typů, od bakalářských, přes navazující magisterské až po doktorské. Slezská univerzita je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku.


Menší univerzita = více možností pro tebe!
Přehled termínů přijímacích řízení na Slezské univerzitě

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Termín prvního kola pro Bc. a NMgr. studium: do 31. května 2020.

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení na FPF najdete na této stránce.

 

Fakulta veřejných politik v Opavě

Termín prvního kola pro Bc. a NMgr. studium: do 31. května 2020.

Termín prvního kola pro Ph.D. studium: do 31. srpna 2020.

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení na FVP najdete na této stránce.

Aktuální informace k prodloužení termínu příjmu přihlášek ke studiu na FVP najdete na této stránce.

 

Matematický ústav v Opavě

Termín prvního kola pro Ph.D. studium: do 31. května 2020.

Termín druhého kola pro Bc. a NMgr. studium: do 31. srpna 2020.

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení na MÚ najdete na této stránce.

 

Fyzikální ústav v Opavě

Termín prvního kola pro Bc. a NMgr. studium: do 31. května 2020.

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení na FÚ najdete na této stránce.


Institut tvůrčí fotografie

Termín prvního kola pro kombinovanou formu Bc. NMgr. studia: do 31. května 2020.

Podmínky a více informací k přijímacímu řízení na ITF najdete na této stránce.


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

První kolo přijímacího řízení bylo ukončeno k 24. 5. 2020.

Předpokládáme, že druhé kolo bude vyhlášeno v průběhu června.

Průběžně prosím sledujte web stránky fakulty s podmínkami přijímacího řízení.